head1 head2

A projekt támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósítása: 2018.01.01.-2021.03.31.

Jelen támogatási kérelmet a Jászapáti járás településeiből és egy civil szervezetből álló, 9 tagú konzorcium adja be. A járás komplex programmal fejlesztendő járás. A járás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található, ahol az egy főre jutó GDP értéke az országos átlagtól jelentősen elmarad. Jelen pályázati felhívásra beadandó támogatási kérelem egy olyan, járási szintű település-fejlesztési modell, amely a települések együttműködésén alapul. A program járási szintű, helyi társadalmat célzó fejlesztési program, mert: hatóterülete vonatkozásában több települést érint; közigazgatási értelemben érint járást, várost, községet; érinti az egyéneket, családokat, a települési önkormányzatok által fenntartott intézményeket, szervezeteket; az élet minden területére kiterjedő beavatkozásokat tartalmaz.

A program és jelen projekt átfogó célja is, az, hogy a költségvetési keretek által meghatározott és a helyi társadalom felől, az önkormányzat felé érkező igények közötti feszültséget, csökkentse. Jelen pályázati felhívásra összeállított támogatási kérelem, illeszkedve a Felhívás céljaihoz, hozzá kíván járulni: a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítéséhez ösztönző programok megvalósításával; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítéséhez, munkaerő-piaci eszközökben való részesedéséhez és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítéséhez; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítéséhez, a vidék megtartó képességének erősítéséhez; a kultúrák közötti együttműködés megerősítéséhez.

Célok és célcsoportok:

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. Célcsoport: az önkormányzati fenntartásban fenntartott közszolgáltatásban dolgozó szakemberek A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. Célcsoport: hátrányos helyzetű, aktív korú lakosok A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Célcsoport: fiatal korú lakosság, idős korú lakosság, a település teljes lakossága A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Célcsoport: humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek További vállalható kategóriában szereplő tevékenységcsoportok: A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása. Célcsoport: hátrányos helyzetű, aktív korú lakosok A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Célcsoport: helyi kisközösségek tagjai A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása. Célcsoport: fiatalok, szakemberek, lakosság A kultúrák közötti párbeszéd erősítése. Célcsoport: településen élő nemzetiségek, lakosság.

A 9 tagú konzorciumot az Észak-Alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Jászapáti járás 8 települése, Jászapáti, Jászladány, Jászdózsa, Jászalsószentgyörgy, Jászivány, Alattyán, Jánoshida, Jászszentandrás, továbbá Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány alkotja. A konzorciumi vállalja a kötelező tevékenységek megvalósítását, továbbá minden, választható tevékenységcsoport megvalósítását is. A vállalt tevékenységek és a felhívás tevékenységcsoportjainak összhangjának bemutatását a HEEFT tartalmazza.

Tevékenységek/programok:

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok: Intézkedési Tervének elkészítése, megírása, települési ösztöndíj alapítása (szakember és tanulói/hallgatói), lakhatási támogatási szolgáltatás kialakítása, kisközösségek generálása.

2. Hátrányos helyzetű, aktív korú, potenciális munkavállalók, foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetencia-fejlesztése: kompetenciamérés; egyéni fejlesztési terv, mentorálás, kompetenciafejlesztés, nem egyéni fejlesztési terv alapján történő munkaerő-piacra orientáló, felkészítő tréning; Innovatív elem: kreatív energiák – személyiségfejlesztő műhely – foglalkozások.

3. Hátrányos helyzetű, aktív korú, potenciális munkavállalók mentorálása

4. Munkaadók szemléletformálása.

5. Közösségszervező alkalmazása.

6. Helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése; Közösségi terekben megvalósuló programok;Járási szintű ifjúsági akadálymentes tájékoztató programok megvalósítása. Egészségnap sorozat minden településen és minden évben. Hagyományos Falunapi események kiegészítése egészséges életmódhoz kapcsolódó tematikus programelemmel. Klubok alakulása illetve újra-éledése: túra, kerékpár, természetjárás, idősek klubja, fiatalok klubja, mozi klub, stb.

7. Helyben maradást és életminőséget javító fejlesztések: Járási szintű ifjúsági tájékoztató programsorozatok. Járási szintű Generációk Találkája programok. Települési ösztöndíj programok. Szakemberek lakhatási támogatási rendszere. Járási szintű rekreációs programok (röplabda, tenisz, lovaglás, stb)

8. Egészségtudatosság fejlesztése. Szűrővizsgálatok rendezvényeken (vérnyomás, vércukor, írisz, lelki egészség. I dősek közösségben tartása: klubok, járási szintű Generációk Találkája programok, túrák. Házi orvos által biztosított konzultációk. Cseppke baba-mama klub.

9. Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás. Szabadtéri foglalkozások: röplabda, tenisz, vízitorna, stb. Sport foglalkozások, klubok: zumba, jóga, hip-hop oktatás, futóklub, taekwondo.

10. Sportválasztó sport napok, bemutató: birkózás, zumba, hiphop, nippon zegó, strandon: röplabdapálya, teqball.

11. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó tematikus programsorozat. Nyári foglalkozások, sport táborok.

12. Közösségépítés, önkéntesség. Önsegítő csoportok ösztönzése; a helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába: tiszta településért mozgalom és önkéntes véradás.

13. Fiatalok közösségépítése. Kerékpár klub létrehozása. Ingyenes wifi elérés biztosítása. Az a szép zöld fű! program, avagy fűnyírás generációról generációra. Kortárs segítő képzés megvalósítása a középiskolás korosztály körében; SZER-telen Sziget drogmegelőzési rendezvénysorozat megvalósítása.

14. Prevenciós programok. Speciális kutatás: Droghasználati szokások. Alkohol, drog, egyéb függőség megelőzése. Család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok: 1. Gyermekek, fiatalok részére 4 foglalkozásból álló interaktív előadássorozat a gyermeki jogok, gyermekjóléti ellátások témakörben; 2. Szülők részére 4 alkalmas interaktív előadássorozat a gyermekvédelem rendszeréről, gyermekjóléti ellátásokról, gyermekvédelmi intézkedésekről; 3. Szülők részére 4 alkalmas interaktív előadássorozat a szülői szerepekről (szülői jogok, kötelezettségek, felelősségek), azok változásairól.

15. Fiatalok helyben maradásának támogatása. Települési ösztöndíj program. Lakhatási támogatási rendszer kidolgozása. Interkulturális programok.

16. Járási szintű nemzetiségek estje.

17. Közösségi közlekedés megoldása. Szolgáltatásokhoz és programokhoz való eljutás segítése.

18. Beruházás. Nem építési engedélyköteles, szolgáltatásokhoz és közösségi programokhoz kapcsolódó felújítás, átalakítás. Szoftverfejlesztés: Egyéni fejlesztési tervek nyomon követését támogató program. Eszközbeszerzés: Kis értékű, programokhoz, képzéshez szükséges eszközbeszerzés.

19. Szervezetfejlesztés: együttműködés - építés.

A projekt megvalósításához szükséges menedzsment (menedzser és pénzügyi vezető) és szakmai vezető rendelkezésre áll. A szakmai megvalósítást a konzorciumi tagok együttműködését szakmai koordinátorok, szociális mentorok, közösségszervezők és egy ifjúsági korosztállyal foglalkozó munkatárs segíti.

Contact Details

The Dunes, Top Road,
Strandhill,
Co. Sligo,
Ireland

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Website: www.joomla51.com

Disclaimer

All stock images and icons are for sample purposes only, intended to represent a live site and are not included with the template.


Images used are available from shutterstock.com. Links are provided if you wish to purchase them from their copyright owners.